Nieuw winkelsysteem voor justitiabelen: Winkel In-Made

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Per 1 juli 2017 is DJI overgestapt op een nieuw winkelsysteem voor justitiabelen met de naam ‘Winkel In-Made’. DJI kiest voor Winkel In-Made, omdat dit belangrijke voordelen oplevert voor onze organisatie én voor de justitiabelen.

Het nieuwe systeem biedt één winkellijst met voor alle vestigingen dezelfde prijzen. Dankzij deze uniformering worden de producten goedkoper aangeboden en zijn de prijzen landelijk voor alle justitiabelen gelijk. De bestelling vindt in enkele inrichtingen al digitaal plaats. Het is de bedoeling dat dit op termijn in alle inrichtingen wordt ingevoerd. De bevoorrading vindt plaats vanuit regionale distributiecentra die gevestigd zijn in zes van onze inrichtingen: Pl Lelystad, PI Almelo, PI Zuid Oost, PI Vught, Pl Sittard en JC Zaanstad. Deze centra bieden arbeidsplaatsen voor de daar zittende justitiabelen, wat de re-integratie na detentie bevordert.

De overstap naar het nieuwe systeem is een belangrijke operatie; van tientallen lokale winkeliers stappen we over naar een centraal systeem, met distributie vanuit zes centra, via een digitaal inkoopsysteem. We hebben dan ook te maken met opstartproblemen, omdat zowel medewerkers als justitiabelen moeten wennen aan het nieuwe systeem. Hierdoor worden producten nog niet of minder goed bezorgd. DJI doet er alles aan om de leveringen zo snel mogelijk conform bestelling te doen plaatsvinden, zodat de justitiabelen hun bestelde winkelproducten ontvangen.