Uitreiking informatieboekje 'Goed voorbereid weer vrij'

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Waarnemend divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, Monique Schippers heeft op vrijdag 17 februari het eerste exemplaar van het informatieboekje “Goed voorbereid weer vrij” uitgereikt aan een gedetineerde in PI Krimpen a/d IJssel. Het boekje geeft een overzicht van belangrijke regelzaken, die gedetineerden tijdens hun detentie kunnen oppakken ter voorbereiding op een geslaagde terugkeer in de samenleving.

Voor iedere gedetineerde

Het boekje is voor alle gedetineerden, ongeacht de duur van het verblijf. Zo kan de gedetineerde zelfstandig aan de slag met het op orde brengen van de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie: ID-bewijs, schulden, inkomen en werk, zorg en huisvesting. Het informatieboekje geeft niet alleen ondersteuning aan gedetineerden. Het boekje is ook handig voor medewerkers bij de begeleiding van gedetineerden.

Ontstaan in de praktijk

Het informatieboekje is ontstaan vanuit een praktijkvoorbeeld. De inhoud is opgesteld in goed overleg met uiteenlopende ketenpartners, zoals het CJIB, Reclassering Nederland en de ministeries van BZK, SZW en VWS. De tekst is hertaald, zodat gedetineerden die moeite hebben met lezen ook het boekje kunnen gebruiken. Daarnaast is het boekje getoetst bij gedetineerden voordat het werd gedrukt.

Eerste gesprek met gedetineerden in de gevangenis

Omdat een aantal regelzaken snel na binnenkomst in de gevangenis moet worden opgepakt door de gedetineerden, is het eerste gesprek op de afdeling hèt moment om het informatieboekje aan gedetineerden voor te leggen. Tijdens dit gesprek en ook tijdens de gesprekken met de mentor kan het boekje worden gebruikt als leidraad bij de bespreking van regelzaken. Voor veel regelzaken kan het boekje ook dienen als verwijsmiddel, zodat er meer gelegenheid ontstaat voor bespreking van andere onderwerpen. De informatieboekjes worden de komende weken verspreid in alle inrichtingen van het gevangeniswezen.

Mijn Re-integratiemap

Momenteel wordt hard gewerkt aan een ander product: “Mijn Re-integratiemap”. Ook dit product wordt gemaakt in samenwerking met de werkvloer. Tijdens de kick-off is een dummy gepresenteerd. Met deze map

kunnen gedetineerden straks hun vorderingen bijhouden, zoals terugkeeractiviteiten, opleidingen en geregelde zaken in het RIC. De Re-integratiemap is praktisch, bijvoorbeeld door het gebruik van tabbladen en checklists. Ook krijgt ‘Werk’ aandacht in de Re-integratiemap door onder meer informatiebladen, portfolio, certificaten (voor competenties en vaardigheden) en de Beschrijving Getoond Gedrag (BGG).