Berichtgeving Telegraaf rondom chroom

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag publiceerde de Telegraaf een nieuwsbericht over een brief van advocatenkantoor Moszkowicz aan DJI. In de brief spreekt de advocaat namens gedetineerden die hun zorgen uiten over de blootstelling aan chroom-6. DJI heeft inderdaad deze brief ontvangen en zal rechtstreeks naar de advocaat reageren.

De minister heeft in augustus 2018 het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzocht om na te gaan of, en zo ja, hoe meer duidelijkheid kan worden verschaft over eventuele blootstelling aan hogere doses chroom-6 dan de hiervoor geldende norm. Het RIVM is in september met het onderzoek gestart.

Meer informatie over chroom is te vinden op https://www.dji.nl/themas-cijfers-en-publicaties/themas/chroom/index.aspx. Hier is ook informatie te vinden over waar men zich kan wenden als er vragen of klachten zijn.