Europese Dag van het slachtoffer

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Donderdag 22 februari is de Europese Dag van het Slachtoffer. Dit jaar wordt op deze dag extra aandacht besteed aan de positie van slachtoffers en nabestaanden van misdrijven en verkeersongevallen. Minister Dekker stuurt vandaag de meerjarenagenda slachtofferbeleid aan de Tweede Kamer. Ook binnen DJI speelt slachtofferbeleid een steeds belangrijker rol.

Bij DJI hebben we vooral te maken met daders, maar binnen DJI hebben we ook steeds meer aandacht voor slachtoffers.

De penitentiaire inrichtingen hebben in 2017 herstelplannen gemaakt. Hierin is uitgewerkt hoe een inrichting verder gaat met herstelgericht werken, waaronder aandacht voor slachtoffers. In de justitiële jeugdinrichtingen en in de Forensische Zorg is aandacht voor slachtoffers in de behandeling.

DJI steeds slachtofferbewuster maken kunnen we het beste in samenwerking met onze (netwerk)partners. Leren van ervaringsdeskundigen – van slachtoffers én van ex-gedetineerden - vormt daarbij een onmisbaar onderdeel. Zo schuiven bijvoorbeeld vandaag medewerkers van DJI op verschillende plekken in het land aan bij ontbijtsessies van Slachtofferhulp Nederland - om kennis en ervaringen te delen.

Zie hier de meerjarenagenda.