Gedetineerde naar stembus: kan dat?

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Aan deze reguliere verkiezingen nemen 335 gemeenten deel.

Voor alle verkiezingen geldt dat kiesgerechtigden 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Meer specifiek geldt dat de kiezer op de dag van de kandidaatstelling in de gemeente moet wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Daarnaast hebben sinds 1986 ook gedetineerden kiesrecht.
Mogelijkheden om te stemmen
Justitiabelen die in een justitiële inrichting terechtkomen worden na drie maanden automatisch ingeschreven op het adres van de inrichting. Na die inschrijving zijn ze officieel inwoner van de betreffende gemeente. Gedetineerden kunnen de gevangenis niet uit om een stembureau te bezoeken, tenzij ze verlof hebben. Als ze hun stem willen uitbrengen moeten ze daarvoor iemand machtigen die eveneens stemgerechtigd is in dezelfde gemeente. Gedetineerden ontvangen hun stempas in hun cel en ze worden geïnformeerd over de manier waarop ze eventueel hun stem kunnen uitbrengen.
Uitzonderingsgeval
Als een persoon is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar én is ontzet uit het kiesrecht, verliest hij het recht op passief en actief kiesrecht. Deze sanctie kan door de rechter worden opgelegd op grond van artikel 28.