Gedetineerden Veenhuizen aan de slag op hopveld

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet heeft vanmiddag in Veenhuizen een hopveld geopend. Door gedetineerden van PI Veenhuizen zal hier biologische hop verbouwd worden.

Als symbolische opening van het hopveld werden door gedeputeerde Henk Jumelet, burgemeester Klaas Smid (Noordenveld), Henk Timmerman (bierbrouwerij Maallust) en Marie-Anne de Groot (vestigingsdirecteur PI Veenhuizen) de laatste vier hopplanten in de grond gezet.

Het hopveld heeft een plek gekregen op de agrarische grond van de gevangenis, aan de Limietweg in Veenhuizen. De hopteelt, een noviteit voor deze regio, is een gezamenlijk initiatief van Maallust, PI Veenhuizen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onderwijsinstelling Terra. Bij wijze van proef wordt gestart met een hopveld van twee hectare groot, bedoeling is om dit uit te bouwen naar meerdere hectare hopteelt. De provincie Drenthe heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het proefhopveld Veenhuizen.

Ook inzet taakgestraften

Het onderhoud van het hopveld Veenhuizen gebeurt hoofdzakelijk door gedetineerden van PI Veenhuizen die in de laatste fase van hun straf zitten en die onder begeleiding buiten de muren van de gevangenis aan het werk mogen. Ook worden in overleg met de reclassering taakgestraften ingezet om de handen uit de mouwen te steken tijdens het beheer van het hopveld. Terra, de opleidingsspecialist op agrarisch gebied, gaat samen met hiervoor opgeleid gevangenispersoneel trainingen en cursussen verzorgen aan gedetineerden en taakgestraften om ze basisvaardigheden voor hopteelt en groenonderhoud bij te brengen.

5200 hopplanten

De afgelopen tijd is er door de werkmeesters en gedetineerden en door experts op het gebied van hopteelt hard gewerkt om het hopveld van het agrarisch bedrijf van PI Veenhuizen in te richten. Op een terrein met de afmetingen 65 x 340 meter komen circa 350 palen van zes meter te staan en worden zo’n 5200 hopplanten gepoot. Hopteelt kenmerkt zich door een veld met hoge palen. Deze worden met stalen draden verankerd. Over de houten palen worden meerdere stalen draden gespannen. Aan deze draden komen verticale kabels (zogenoemde leidraden) waar de hopplanten tegen omhoog groeien.