Gevangenissen doen mee aan Prokkelweek

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

DJI doet ook dit jaar weer mee aan de Prokkelweek. Vier gevangenissen ontvangen deze week groepen licht verstandelijk beperkten.

Precieze cijfers zijn er niet, maar uit screenings kan geconcludeerd worden dat zo'n dertig procent van de personen die in detentie zitten een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) besteedt veel aandacht aan de vraag hoe binnen de gevangenismuren moet worden omgegaan met deze specifieke doelgroep. De prokkelweek wordt mede benut om LVB'ers die op bezoek komen voor te lichten en te waarschuwen. Het gaat immers vaak om makkelijk beïnvloedbare personen, die onder invloed van foute vrienden zomaar op het foute pad terecht kunnen komen.

'Maak de juiste keuzes'

PI Leeuwarden ontving afgelopen dinsdag een groep van vijftien LVB'ers die met ondersteuning van Zorggroep Talant toch zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. De groep en hun begeleiders kreeg een rondleiding door de gevangenis, werd verteld hoe het er aan toe gaat achter de gevangenismuren en mocht ook in gesprek met enkele gedetineerden. Die hadden een duidelijke boodschap voor de bezoekers, waarvan de meeste tussen de 20 en 30 jaar oud waren.

"Zorg dat je hier niet terechtkomt! De buitenwereld mag dan het idee hebben dat het hier een hotel is, dat is echt niet zo. Hier zitten is echt niet leuk. Je hebt veel beperkingen en het belangrijkste: je bent je vrijheid kwijt. Dus maak iets van de leven, maak de juiste keuzes en laat je niet beïnvloeden door foute vrienden. En blijf van de drugs af, dat kan je dood worden", zo sprak één van de gedetineerden de bezoekers toe. Zijn woorden maakten duidelijk indruk.

Prokkelstagedag

De prokkelweek duurt van 4 tot en met 9 juni. Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Donderdag 7 juni is de Nationale Prokkelstagedag. Die dag ontvangen zowel PI Dordrecht, PI Rotterdam (locatie De Schie) als PI Sittard een groep licht verstandelijk beperkten. De gevangenismedewerkers hopen van het bezoek te leren hoen ze beter om kunnen gaan met deze specifieke doelgroep. Daarnaast willen ze de LVB'ers laten zien dat de gevangenis niet de plek is waar ze terecht moeten komen.