Impact maken vanuit inkoop

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het afgelopen jaar heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verder vorm gegeven aan het verbinden van leveranciers aan onze maatschappelijke opdracht. Vanuit het inkoopbeleid ‘inkopen met impact’ heeft DJI ook in 2018 zijn leveranciers gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. In het magazine IMPACT is een selectie van impactmakers van het afgelopen jaar gebundeld.

In het magazine staan stuk voor stuk mensen die kansen zien en bereid zijn een stap extra te zetten om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht van DJI: insluiten, herstellen en voorkomen. Gerard Bakker zegt het magazine: Er zijn leveranciers die ex-gedetineerden in dienst nemen en op die manier de basis leggen voor een nieuw bestaan zonder criminaliteit. Anderen bereiden gedetineerden al in de bajes voor op resocialisatie. In de toekomst zal het verbinden van leveranciers aan onze maatschappelijke opdracht het ‘nieuwe normaal zijn’.

Het magazine IMPACT en het Inkoopbeleidsplan DJI kunt u via de onderstaande link downloaden.

Contact

Ook een bijdrage leveren? Heeft u frisse ideeën die impact kunnen opleveren. Neem gerust contact op met de collega’s van inkoopbeleid & strategie. Contactpersoon: Wolter van der Vlist, sr. adviseur inkoopbeleid & strategie, w.vd.vlist@dji.minjus.nl, 06-46846273.