Inspectie Gezondheidszorg positief over zorg op de TA

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat de zorg op de twee terroristenafdelingen (TA’s) in de penitentiaire inrichting (PI) Vught en in PI Rotterdam (de Schie) op orde is.

Ondanks de specifieke beveiligingsvoorschriften die noodzakelijk zijn op deze afdelingen is de zorg die geleverd wordt aan gedetineerden in de TA niet anders dan de zorg die gedetineerden krijgen op andere afdelingen. Zo is er tijdige toegang tot deskundige zorg. Vanuit beveiligingsaspecten worden consulten vaker op de afdeling gehouden, maar dat leidt niet tot een vertraging in de zorgverlening.

Eind mei 2018 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de twee terroristenafdelingen. De IGJ houdt toezicht op de medische zorg binnen de gevangenissen. Doel van het onderzoek was vast te stellen of op de terroristenafdelingen goede medische zorg wordt verleend. De IGJ sprak met de directie, verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, huisartsen/ justitieel geneeskundigen, afdelingshoofden, penitentiair inrichtingswerkers (PIW-ers), hoofden zorg en gedetineerden van de TA’s.

Persoonsgerichte benadering

Tevens concludeert IGJ dat in beide PI’s de directie en medewerkers investeren in het realiseren van een humane, persoonsgerichte benadering en bejegening van gedetineerden binnen het regime van de TA. Door expertise en voorbeeldgedrag te laten zien proberen medewerkers in contact te komen met de gedetineerden, met als doel de resocialisatie in de maatschappij te bevorderen.

De IGJ heeft een aantal aandachtspunten in het rapport opgenomen. Deze zijn ter harte genomen door beide TA’s en worden verder lokaal opgepakt.

Het rapport kunt u lezen op de website van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.