Kort geding MyTelio app

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het kort geding dat tegen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was aangespannen door de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVSJA) en mr. Baar is aangehouden.

Tijdens de zitting bleken er bij de advocatuur enige misverstanden te bestaan over het gebruik, de beveiliging en de daadwerkelijke kosten van de voorziening. Partijen hebben daarom tijdens deze zitting een periode van maximaal vier weken afgesproken om met elkaar in overleg te gaan om te kijken of zij tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

DJI heeft toegezegd gedurende dit overleg - en uiterlijk tot het moment dat er een uitspraak is in kort geding - het gebruik van de MyTelio app en het 0900-servicenummer door de penitentiaire inrichtingen niet verplicht te stellen voor het doen van terugbelverzoeken en het maken van bezoekafspraken. Indien partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, zal alsnog een uitspraak in kort geding volgen.