Leveranciers en DJI werken samen aan maatschappelijke impact

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nodigde onlangs de 25 grootste leveranciers uit om mee te denken tijdens een diner over maatschappelijke impact. DJI werkt steeds nauwer samen met deze leveranciers. Het gezamenlijke doel hiervan is: met elkaar “betekenisvol” ondernemen.

Leveranciers zoals bijvoorbeeld Sodexo, G4S, Leaseplan en MAAS dachten samen met de directie van DJI na over maatschappelijke impact. In de samenleving is een verschuiving te zien van puur marktdenken naar betekenisvol ondernemen. Dat past bij de gedachte om het inkoopbeleid van DJI te verbinden aan de maatschappelijke opdracht van DJI. Gedetineerden werken tijdens hun detentie vaker mee aan de diensten van de leveranciers. Zo laat onze leverancier van huishoudelijke apparaten Strijbosch de retourstroom van televisies en koelkasten in Zwaag en Arnhem afleveren om daar met gedetineerden schoon te maken, repareren en testen.

Aan tafel
Het enthousiasme was groot. In een leegstaand gedeelte van het complex in JC Zaanstad werden de gasten ontvangen voor een bijzonder diner op het vlak. Na het welkom van Annelore Roelofs en de bedrijfsfilm van DJI ging iedereen aan tafel om na te denken over maatschappelijke impact. Waar kunnen wij elkaar helpen? Waar zien we kansen? Het diner werd verzorgd door Pascal Jalhay. Hij is een sterrenkok en werkzaam bij Marfo, de leverancier van de gedetineerdenmaaltijden. Deze avond werkte hij samen met de dames uit PI Nieuwersluis. Een justitiabele uit een jeugdinrichting vertelde tussen de gangen van het diner door zijn indrukwekkende levensverhaal.

Zuivere Koffie
De laatste gang van het diner en de koffie werd in de koffiebranderij van Zuivere Koffie gebruikt. Jemuel Lampe (eigenaar van Zuivere Koffie) serveerde de gasten de in de bajes gebrande en vers gezette koffie. Dat deed hij samen met zijn jongens, sommigen daarvan nog binnen zittend, andere al buiten werkzaam in een van zijn koffiezaken. Hij deelde er ook zijn verhaal en vertelde over de totstandkoming van zijn samenwerking met In-Made.

Annelore Roelofs sloot de avond af “Ik heb vanavond veel mooie ideeën gehoord en kijk uit naar de toekomst. Dat we gezamenlijk veel mooie initiatieven mogen ontplooien, met maatschappelijke impact. Uiteindelijk met het doel om de justitiabelen een kans te bieden op een succesvolle terugkeer naar de samenleving. Ideeën genoeg!”