Medewerker betrapt op bezit softdrugs

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het in bezit hebben van softdrugs is strafbaar in Nederland; een hoeveelheid van maximaal 5 gram wordt gedoogd. In Penitentiaire Inrichtingen is het in bezit hebben of gebruik van softdrugs helemaal niet toegestaan. DJI houdt daarom regelmatig controles.

Tijdens een van die controles is op maandag 27 augustus jl een medewerker van de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein bij aanvang van zijn dienst betrapt op het in bezit hebben van een hoeveelheid softdrugs. De medewerker is overgedragen aan de politie, en hem is de toegang tot de inrichting ontzegd vooruitlopend op verdere disciplinaire maatregelen.

Medewerkers van DJI werken dagelijks met justitiabelen en een belangrijke taak is de justitiabelen voor te bereiden op een nieuw bestaan na detentie en te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Dat kan alleen met medewerkers die het goede voorbeeld geven. Als blijkt dat medewerkers het goede voorbeeld niet kunnen geven leidt dit tot beƫindiging van hun dienstverband.