Meer onderzoek leefklimaat in penitentiaire inrichtingen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het Leidse onderzoeksproject naar het leefklimaat in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland wordt verlengd. Hierdoor krijgt het al lopende project de mogelijkheid om meer vraagstukken te onderzoeken. Het Life-in-Custody project (LIC-project) is een samenwerking tussen het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Onderzoekers van het instituut voor Strafrecht en Criminologie hebben de afgelopen jaren, in opdracht van DJI, een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het leefklimaat in alle penitentiaire inrichtingen. Voor het onderzoek is in het voorjaar van 2017 een uitgebreide enquête afgenomen onder alle gedetineerden.Op basis van deze gegevens wordt onder andere onderzocht hoe het leefklimaat in de Nederlandse gevangenissen in relatie staat tot incidenten in detentie en tot het welzijn van gedetineerden. Bovendien wordt de relatie tussen het leefklimaat en het werkklimaat in detentie in kaart gebracht. Tenslotte geeft dit onderzoek inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van het leefklimaat, zoals recidivevermindering. Deze inzichten bieden de uitvoeringspraktijk handvatten bij het versterken van het leefklimaat en de aanpak van de recidive.

Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking verlengd tot 2024. In deze periode zullen de criminologen Hanneke Palmen, Anouk Bosma en Paul Nieuwbeerta het onderzoek naar het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen verder uitbreiden. Zij zullen onder andere diverse nieuwe onderwerpen bestuderen, zoals de nazorg van gedetineerden en de sociale relaties van gedetineerden. De eerder ontwikkelde enquête wordt weer afgenomen in 2019, 2021 en 2023. Daarnaast worden aanvullende gegevens verzameld, waaronder gegevens over recidive na vrijlating.