Minister Dekker informeert Tweede Kamer over plan capaciteit

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag stuurt minister Dekker zijn plan naar de Tweede Kamer hoe om te gaan met de overcapaciteit bij DJI.

De afgelopen jaren zien we een positieve ontwikkeling waar het gaat om de geregistreerde criminaliteit; deze daalt. Mede als gevolg hiervan daalt de instroom en kampt DJI met leegstand en een overcapaciteit. Voor het gevangeniswezen, de vreemdelingenbewaring en de justitiële jeugdinrichtingen geldt dat de beschikbare capaciteit niet in lijn is met de verwachte benodigde capaciteit. In de sector forensische zorg is (nieuwe) afbouw van capaciteit op korte termijn niet aan de orde. Hier is volgens de PMJ raming de capaciteitsbehoefte hoger dan vorig jaar werd verwacht.

Dit najaar volgt een brede brief over justitieel jeugdbeleid. De onderwerpen uit deze brief zullen gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit in de toekomst. Voor die tijd volgt een inhoudelijk debat.

De leegstand heeft geleid tot onduidelijkheid en onrust bij medewerkers. Hier wil minister Dekker een einde aan maken. Hij heeft besloten vanwege de leegstand vier inrichtingen te sluiten. Ook om geen onnodige leegstand te financieren. Bij de keuze van de te sluiten inrichtingen is onder andere rekening gehouden met afspraken uit het regeerakkoord. Het convenant “Werken aan een Solide Personeelsbeleid” is eind vorig jaar ondertekend. Medewerkers hebben garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Zij zijn hard nodig en blijven aan het werk bij DJI. Daarnaast heeft DJI ook nog vacatures.

De te sluiten inrichtingen zijn:

  • PI Almere

  • PI Zwaag

  • PI Haaglanden, locatie Zoetermeer

  • DC Zeist (exclusief de 48 plaatsen Gesloten Gezinsvoorziening (GGV))

Lees hier voor meer informatie.