Monique Schippers divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Monique Schippers wordt per 1 februari 2018 benoemd als divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB).

Monique heeft de functie van waarnemend divisiedirecteur GW/VB vervuld, sinds het vertrek van Angeline van Dijk begin 2017. In de jaren daarvoor is zij bij DJI sectordirecteur directie Bijzondere Voorzieningen en vervolgens plaatsvervangend divisiedirecteur GW/VB geweest. Zij werkte eerder bij het ministerie van VWS als directeur GGZ & Forensische zorg en als managing consultant bij Ernst & Young en Cap Gemini.