Noren vertrekken uit PI Veenhuizen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Verdrag met de Noren loopt af per 1 september van dit jaar

In de locatie Norgerhaven van PI Veenhuizen zitten sinds 2015 ongeveer 240 Noorse gedetineerden omdat in Noorwegen sprake was van een cellentekort. Het verdrag met de Noren heeft een looptijd van drie jaar, te weten van 1 september 2015 tot 1 september 2018.

Hoewel in het verdrag de mogelijkheid stond om de werking met tenminste één jaar te verlengen, heeft Noorwegen besloten hier geen gebruik van te maken. Dit is voor DJI een teleurstellend besluit. Er was gehoopt op een verlenging aangezien de samenwerking de afgelopen jaren goed en naar wederzijdse tevredenheid is verlopen.

Vandaag zijn alle betrokken partijen geïnformeerd over het vertrek van de Noren. Over de consequenties die deze beslissing heeft voor PI in Veenhuizen is op dit moment nog niets te zeggen. De Minister voor Rechtshandhaving, Sander Dekker beraadt zich over de consequenties van de beëindiging van het onderhavige verdrag.