Norgerhaven is weer een Nederlandse gevangenis

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Norgerhaven in Veenhuizen doet niet langer dienst als ‘Noorse’ gevangenis. Vandaag is er een einde gekomen aan de drie jaar durende verhuur van de Nederlandse inrichting aan Noorwegen.

Tijdens een sluitingsceremonie vanmiddag gaven de Noren op symbolische wijze de sleutel van Norgerhaven terug aan Nederland. De overhandiging werd gedaan door de Noorse staatssecretaris van Justitie, Thor Kleppen Saettem, samen met Jan Erik Sandlie (waarnemend directeur-generaal van het Noorse gevangeniswezen) en May Olsen (deputy governor Norgerhaven). De sleutel werd in ontvangst genomen door Els Tieman (waarnemend directeur Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid), Monique Schippers (divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring) en Jan Roelof van der Spoel (Nederlandse directeur Norgerhaven).

Gisteren werd in Norgerhaven tijdens een symposium door vertegenwoordigers van het Noorse en Nederlandse gevangeniswezen stilgestaan bij drie jaar Noors-Nederlandse samenwerking. De Noor Jan Erik Sandlie keek terug op de periode vóór de grensoverschrijdende samenwerking. Vanwege een cellentekort in eigen land was Noorwegen op zoek naar een passende oplossing. “Een gevangenis in het buitenland? Dat is onmogelijk, zo werd gezegd. Er was veel kritiek op het plan, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen. Terugkijkend kunnen we stellen dat er sprake was van een excellent project.”

Honderd vluchten

In totaal zijn er de afgelopen drie jaar 944 gedetineerden vanuit Noorwegen naar Nederland gevlogen om gehuisvest te worden in één van de 242 cellen in Norgerhaven. Voor de verhuizing van de gevangenen waren precies honderd speciale vluchten nodig; 84 maal landde en vertrok er een vliegtuig op Eelde met gedetineerden op weg naar Oslo of Veenhuizen, zestien keer ging de vlucht via Schiphol. De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) zorgde met een speciale cellenbus voor het vervoer van de gedetineerden tussen het vliegveld en de gevangenis in Veenhuizen.

Ondanks het feit dat ze ver van huis in de cel zaten, kregen de gedetineerden in Norgerhaven de afgelopen drie jaar toch 795 maal een persoonlijk bezoek van familieleden of relaties. Ook werd door de gevangenen volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te kunnen skypen. Er werden 18.730 skypegesprekken gevoerd. Door de Noren is nauwgezet vastgelegd wat zich allemaal heeft afgespeeld in en rond Norgerhaven. Bijvoorbeeld dat de gedetineerden die vanuit Noorwegen zijn overgeplaatst afkomstig waren uit alle windstreken. Liefst tachtig verschillende nationaliteiten telde de gevangenis, zo’n twintig procent van de populatie had de Noorse nationaliteit.

"Succesvolle en unieke samenwerking"

De Noorse directeur Karl Hillesland en de Nederlander Jan Roelof van der Spoel (staff and facility manager), die de dagelijkse leiding in handen hadden in Norgerhaven, keken tijdens het afsluitende symposium met veel voldoening terug op de periode 2015-2018. Hun conclusie: “Het was een succesvolle en unieke samenwerking, met erg weinig incidenten, er was sprake van een positief leefklimaat, alle tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie over de samenwerking waren positief en voor alle betrokkenen was het een erg leerzame ervaring.”

Op dit moment staan alle cellen in Norgerhaven leeg, maar daar komt snel verandering in. Volgende week arriveren de eerste Nederlandse gedetineerden en zal de gevangenis die samen met Esserheem de penitentiaire inrichting Veenhuizen vormt, weer gefaseerd volstromen. In Norgerhaven komen 72 ISD’ers (Inrichting voor Stelselmatige Daders). Daarnaast komt er een Extra Zorg Voorziening (EZV) voor maximaal 24 gedetineerden die minder geschikt zijn voor plaatsing op een reguliere afdeling. De rest van de capaciteit in Norgerhaven is aangewezen als reguliere gevangenis.