Rechter doet uitspraak in kort geding My Telio App

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag heeft de rechter een uitspraak gedaan over het gebruik van van de voicemaildienst (MyTelio app en het 0900-servicenummer). DJI heeft het kort geding gewonnen.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVSJA) hebben in september een kort geding tegen DJI aangespannen. De advocaten eisten dat DJI zou stoppen met het gebruik van de MyTelio App. Het gaat om een voicemaildienst waarmee advocaten terugbelverzoeken kunnen doen bij hun cliënten die in detentie zitten. In de gevangenis in Zaanstad wordt de voicemaildienst tevens gebruikt door advocaten om een bezoekafspraak te maken met hun cliënten.

De rechter heeft besloten dat de voicemailfunctionaliteit waarmee advocaten terugbelverzoeken kunnen doen (en in het geval van JC Zaanstad ook een bezoekafspraak kunnen initiëren) wordt gezien als een technologische vooruitgang. De rechter acht dit niet in strijd met het beginsel van vrij verkeer tussen raadsman en cliënt, mits DJI voldoende waarborgen in acht neemt. DJI heeft tijdens de zitting reeds toegezegd hiervoor te zullen zorgdragen. DJI zorgt voor een goede instructie voor het personeel, zodat in geval van nood of anderszins kan worden uitgeweken naar een restvoorziening bij de receptie van de betreffende DJI-locatie.