Succesvolle verhuizing gedetineerden op Bonaire

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De verhuizing van 100 justitiabelen naar de nieuwbouw van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire is succesvol verlopen.

Medewerkers van de JICN werden bij de verhuizing ondersteund door verschillende ketenpartners zoals de Compagnie in de West, de Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied, de Korps Politie Caribisch Nederland, de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Kustwacht. Na de verhuizing van de celcontainers voor politiearrestanten in september zal de voormalige inrichting in Kralendijk volledig worden ontmanteld. Een groot deel van de materialen van het oude gebouw wordt hergebruikt.
In de nieuwbouw is het mogelijk activiteiten voor een dagprogramma gericht op re-integratie aan te bieden, dat voldoet aan onze en internationale eisen. Het gebouw voorziet over nagenoeg dezelfde capaciteit, namelijk 113 detentieplaatsen en 10 plaatsen voor politiearrestanten.