Systeemfout in nummerherkenning Telefonie voor Justitiabelen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen, worden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) telefoongesprekken van gedetineerden opgenomen. Uitzondering hierop zijn gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat. Deze gesprekken worden conform afspraken met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op basis van nummerherkenning uitgesloten van opname.

Naar aanleiding van een signaal van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aan DJI bleek dat door een systeemfout sommige gesprekken tussen advocaten en gedetineerden toch opgenomen en opgeslagen in het systeem zijn. DJI ontvangt dagelijks een lijst van de NOvA met hierop de telefoonnummers van advocaten die geblokkeerd moeten worden. Deze lijst wordt dagelijks in het systeem geüpdatet. Telefoonnummers die dubbel of meerdere malen op de lijst met telefoonnummers van de NOvA stonden, zijn door het systeem niet geblokkeerd. Daardoor zijn er ten onrechte telefoongesprekken tussen advocaten en gedetineerden opgenomen.

Uiteraard is er direct actie ondernomen door DJI om de systeemfout te herstellen. De systeemfout is inmiddels opgelost. Alle nummers van advocaten die door dubbeling niet waren herkend zijn alsnog geblokkeerd, waardoor gesprekken met deze nummers vanaf nu uitgesloten zijn van opname. Daarnaast zijn de eerder ten onrechte opgenomen telefoongesprekken verwijderd. Op grond van artikel 23a van de Penitentiaire maatregel geldt een bewaartermijn van acht maanden voor opgenomen gesprekken. Ook heeft DJI een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minister Dekker heeft in de brief aan de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de omvang, de duur en de consequenties van de systeemfout. “Het is onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van deze gesprekken onvoldoende gewaarborgd is geweest. Vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming is juist deze vertrouwelijkheid van groot belang.”