Update sluiting inrichtingen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het kabinet heeft in juni besloten dat vier DJI locaties geheel of gedeeltelijk worden gesloten. Hierover is tijdens het algemeen overleg (AO) Gevangeniswezen van 6 september in de Tweede Kamer gedebatteerd. Tijdens een daaropvolgend VAO (verslag algemeen overleg) van 3 oktober is een aantal moties ingediend die o.a. ervoor pleiten om de sluitingen te voorkomen. De moties over sluitingen zijn verworpen. De Tweede Kamer heeft dus in meerderheid ingestemd met het besluit van het kabinet.

DJI heeft direct na bekendmaking van het kabinetsbesluit in juni een transitieplan uitgewerkt voor het gefaseerd verplaatsen van gedetineerden en medewerkers. Dit plan wordt uitgevoerd in een periode van zes maanden. Dit betekent dat de locaties voor het einde van dit jaar leeg staan. Er is gekozen voor een periode van maximaal een half jaar om medewerkers snel duidelijkheid te bieden over hun toekomst bij DJI.

Voortgang sluitingen

Zoetermeer stond al leeg sinds vorige zomer, en medio oktober zijn de laatste gedetineerden vertrokken uit PI Zwaag. De medewerkers van PI Zwaag krijgen een nieuwe werkplek in andere inrichtingen van DJI en ook de gedetineerden zijn verdeeld over verschillende inrichtingen in het land. Tot het moment dat de plaatsingscommissie alle medewerkers definitief heeft geplaatst, worden ze gedetacheerd naar andere inrichtingen. De gedetineerden van deze PI zijn in een tijdsbestek van zes weken verplaatst naar andere inrichtingen.

Ook PI Almere is begonnen met de overdracht en in december zal naar verwachting deze inrichting leeg staan. Een groot deel van de vreemdelingen uit DC Zeist zal naar DC Rotterdam verhuizen. De gesloten gezinsvoorziening blijft achter in DC Zeist. Door het vertrek van de Noren uit Veenhuizen (Norgerhaven) zijn daar weer cellen en personeel beschikbaar gekomen voor Nederlandse gedetineerden. Ook is er extra capaciteit operationeel gemaakt in Zaanstad, Schiphol, Lelystad, Nieuwegein, Rotterdam en Ter Apel. Het verplaatsen van medewerkers en gedetineerden is een complexe operatie waarbij zorgvuldigheid geboden is om de veiligheid te bewaken.

Flexibiliteit

Deze transitie vraagt veel van onze medewerkers. De Hoofddirectie van DJI heeft grote waardering voor hun flexibiliteit en professionaliteit om alles goed te laten verlopen. Medewerkers moeten wennen aan een nieuwe werkplek en moeten ook in de privésfeer zaken regelen om in een nieuwe inrichting te kunnen werken. Ook de collega’s van de ontvangende PI’s krijgen te maken met veranderingen. Want ook zij moeten wennen aan nieuwe collega’s, nieuwe roosters, nieuwe afdelingen en nieuwe gedetineerden. Kortom een pittige periode voor veel collega’s van DJI.

Elke medewerker uit de te sluiten inrichtingen behoudt een baan bij DJI. De onafhankelijke plaatsingscommissie brengt medio november per persoon advies uit over de plaatsing. Hierbij speelt een rol waar werk is en welke voorkeuren de betrokken medewerkers opgeven in de belangstellingsregistratie. Niet alle eerste voorkeuren van medewerkers kunnen worden gehonoreerd. Dit kan begrijpelijkerwijs zorgen voor enige teleurstelling. De Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring neemt uiterlijk eind november een voorlopig besluit.