Wervingsavond PI Dordrecht 28 november 2018

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht zoekt nieuwe collega’s voor de afdeling Veiligheid en Arbeid. Daarom organiseert de PI op woensdag 28 november 2018 een wervingsavond. Deze avond is speciaal voor de mensen die belangstelling hebben om in de PI te komen werken en tevens voldoen aan de gevraagde functie-eisen.

Over de inrichting

PI Dordrecht is een Justitiële Inrichting die plaats biedt aan 376 gedetineerden in verschillende regimes. De PI biedt onderdak aan preventief gehechte gedetineerden in het huis van bewaring, (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis, gedetineerden die extra zorg behoeven op de afdeling Extra Zorg Voorziening en gedetineerden in de laatste fase van hun straf in de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting.

PI Dordrecht telt ongeveer 250 medewerkers in diverse functies en op verschillende afdelingen. Samen dragen we zorg voor een ongestoorde tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf, waarbij we gedetineerden actief stimuleren om zelfstandig aan hun probleemgebieden te werken en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Daar waar nodig bieden wij ondersteuning of begeleiding. Het uiteindelijke doel is om de gedetineerden na hun straf goed voorbereid en succesvol terug te laten keren in de maatschappij.

Beschikbare vacatures

Voor PI Dordrecht zijn er vacatures beschikbaar voor de afdeling Veiligheid en afdeling Arbeid. Voor de afdeling Veiligheid is PI Dordrecht op zoek naar complexbeveiligers en voor afdeling Arbeid naar medewerkers arbeid (werkmeester). Hieronder vind je meer informatie over deze functies.

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Dordrecht (6 werkplekken)
Functieomschrijving complexbeveiliger
Medewerker arbeid Penitentiaire inrichting Dordrecht (3 werkplekken)
Functieomschrijving medewerker arbeid - In-Made360 PI Dordrecht (virtueel bezoek aan de werkzalen)

Wervingsavond

De wervingsavond zal plaatsvinden op woensdag 28 november 2018, aanvang 19.00 uur. Gelet op de toegangsprocedure word je verzocht om 18.45 uur aanwezig te zijn.

De avond zal worden gestart met een uitleg over de Penitentiaire Inrichting. Ook word je geïnformeerd over de selectieprocedure voor de verschillende vacatures. De eerste stap in die procedure is een selectie op basis van de gestelde functie-eisen (met name opleidingsniveau en –richting). Daarom vragen we je om eerst te controleren of je aan deze gestelde functie-eisen voldoet, voordat je je aanmeldt voor de wervingsavond. Ook vragen we je om bij de aanmelding een korte motivatie mee te sturen, waarin je mogelijk al aangeeft welke functie jouw voorkeur heeft.

Een rondleiding binnen de inrichting is ook een onderdeel van de wervingsavond. Hierbij zal specifieke aandacht worden geschonken aan de afdelingen Arbeid en Veiligheid. Tevens is er ruimte om in gesprek te gaan met medewerkers van deze afdelingen. De avond zal naar verwachting rond 21:30 uur worden afgesloten.

Aanmelding

Je kunt jezelf tot en met 21 november 2018 aanmelden door een e-mail te sturen aan f.van.der.linden@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij je voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en nummer van je identiteitsbewijs. Geef in de e-mail ook een korte motivatie voor jouw deelname en vermeld daarbij welke functie jouw voorkeur heeft.

De PI Dordrecht houdt zich het recht voor om belangstellenden voor deze wervingsavond te weigeren.

Adres

De wervingsavond vindt plaats in PI Dordrecht, Kerkeplaat 25 te Dordrecht. Bij binnenkomst dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs.