Wervingsdag PI Vught 18 november 2018

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught zoekt nieuwe collega’s. Vanwege de vele aanmeldingen en enthousiaste reacties op de eerste wervingsdag van de PI Vught op 16 september jl. organiseren we graag een vervolg op zondag 18 november 2018, speciaal voor de mensen die belangstelling hebben om in de PI te komen werken.

Over de inrichting

PI Vught staat bekend als een inrichting die gedetineerden huisvest waarvan de opvang elders onaanvaardbare veiligheidsrisico’s oplevert. Vooral door de bijzondere regimes is PI Vught een inrichting waarbinnen veiligheid, beveiliging en beheersbaarheid hoog in het vaandel staan. Iets minder bekend is dat sinds de komst van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum het accent verschoven is naar een meer persoonsgerichte aanpak, waarbij naast veiligheid ook zorg een belangrijk onderdeel is geworden. De inrichting telt ruim 675 bedden, verdeeld over verschillende afdelingen; BeheersProblematische Gedetineerden, Inrichting voor Stelselmatige Daders, Zeer Intensieve Specialistische Zorg, Penitentiair Psychiatrisch Centrum, Extra Beveiligde Inrichting, Terroristen Afdeling, Gevangenis en Huis van Bewaring.

Het medewerkersbestand telt ongeveer 990 personen. Medewerkers op de afdeling, in de beveiliging, kantoorpersoneel, stagiaires, etc. werken samen voor én met de gedetineerden. De inrichting voert de sanctie opgelegd door de rechter uit, maar biedt gedetineerden ook de kans actief aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij te werken.

Beschikbare vacatures

Er zijn vacatures beschikbaar voor complexbeveiliger, (verpleegkundig) zorg- en behandelinrichtingswerker en verpleegkundig specialist. Onderstaand vind je meer informatie over deze functies.

Complexbeveiliger
Verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker (ZBIW'er)
Senior zorg en behandelinrichtingswerker
Medior zorg en behandelinrichtingswerker
Verpleegkundig specialist
Medewerker arbeid

Wervingsdag

De wervingsdag biedt volop mogelijkheden om de inrichting van binnen te bekijken, met medewerkers in gesprek te gaan over de beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken. Er zijn twee aanvangstijden om uit te kiezen. De eerste voorlichtingsronde start om 09.00 uur en de tweede om 13.00 uur. Aanmelden kan tot en met 13 november 2018 via werkeninpivught@dji.minjus.nl onder vermelding van je voor- en achternaam, adres, geboortedatum, paspoortnummer, je voorkeurstijd en in welke van de bovenstaande functies je interesse hebt.

De PI Vught heeft een hoog beveiligingsniveau. Om die reden zal een quick screening worden uitgevoerd als u zich aanmeldt. De inrichting houdt zich het recht voor om belangstellenden voor deze wervingsdag te weigeren.

Adres

De wervingsdag vindt plaats in de inrichting zelf, op de Lunettenlaan 501 in Vught. Bij binnenkomst dient u zich te legitimeren.