Zomereditie 2018 DJIzien verschenen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

DJI is voortdurend in beweging - zomer of niet. Genoeg reden dus om een nieuwe DJIzien uit te brengen.

Gerard Bakker nieuwe hoofddirecteur DJI

Op 1 juli is Gerard Bakker begonnen als hoofddirecteur van DJI. Gerard is afkomstig van het COA, waar hij bestuursvoorzitter was, en volgt Peter Hennephof op. In een interview vertelt hij over wat hij verwacht te kunnen betekenen voor DJI. 'Ik wil open zijn over waar DJI voor staat.'

Uitgelegd: Dekkers nieuwe visie op gevangenisstraffen

Onlangs stuurde minister Sander Dekker zijn nieuwe visie op gevangenisstraffen naar de Tweede Kamer. Divisiedirecteur GW Monique Schippers noemt de visie een basis waarop DJI de komende jaren verder kan bouwen. 'Naast het beleid om goed gedrag centraal te stellen en te belonen, is een ander belangrijk uitgangspunt van de visie dat DJI samen met ketenpartners alles in het werk stelt om gedetineerden zo goed mogelijk te laten terugkeren in de samenleving, met als doel om terugkeer naar de PI te voorkomen.’

DV&O ondersteunt KMar op Schiphol

Deze zomer zijn ze op Schiphol te vinden: medewerkers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) die de Koninklijke Marechaussee (KMar) ondersteunen in hun taken. Welke taken dat zijn en hoe dat eraan toegaat, valt hier te lezen.

Tilburg pioniert met maatregelen voor goede re-integratie

Re-integratie van ex-gedetineerden kan veel beter als 'de instanties' mee- en samenwerken. Het blijkt uit onderzoek, en ook uit de praktijk. Het Tilburgse gemeentebestuur nam vier maatregelen voor de re-integratie van kortgestraften die maximaal zes maanden hebben vastgezeten. Een interessant experiment, dat hopelijk navolging verdient.