Ab Warffemius directeur Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering Inspectie J&V

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Ab Warffemius, divisiedirecteur Individuele Zaken, wordt per 1 april de nieuwe directeur Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering bij de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

Warffemius was sinds 2012 directeur Gevangeniswezen. In 2015 maakt hij de overstap naar de nieuwe divisie Individuele Zaken.