Berichtgeving AD over Justitieel Centrum voor Somantische Zorg

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de kwaliteit van zorg in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen. De Dienst Justitiële Inrichtingen herkent de aangehaalde klachten over de kwaliteit en de behandeling van gedetineerden niet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) brengt frequent werkbezoeken aan het JCvSZ. Zij ziet toe op de kwaliteit van zorg in het JCvSZ.

In 2014 stond het JCvSZ tijdelijk onder geïntensiveerd toezicht, maar voor de toen gesignaleerde problematiek zijn maatregelen getroffen om verantwoorde zorg te leveren, waardoor er nu dus sprake is van regulier toezicht. De meerdere reguliere werkbezoeken van de IGJ sindsdien zijn voor de IGJ geen aanleiding geweest om de status van regulier toezicht te herzien. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de kwaliteit van de behandeling van gedetineerden en het niveau van zorgverlening in het JCvSZ.