DC Rotterdam neemt maatregelen tegen agressie van ingeslotenen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Afgelopen weekend is er in Detentiecentrum Rotterdam een zodanig dreigende situatie ontstaan, dat de directie heeft besloten om veiligheidsmaatregelen te nemen.

Groepen ingeslotenen (vreemdelingen) hebben zich gekeerd tegen het personeel en zeer agressief gedrag getoond met zelfs fysiek geweld. Op sommige afdelingen is ook schade veroorzaakt. De aanleiding van deze situatie was dat er een hoeveelheid drugs bij een bezoeker was gevonden en een drugshond werd ingezet om preventief op te treden.

Om de veiligheid van het personeel te garanderen en de orde te herstellen zijn er direct maatregelen genomen. Zo is het avondprogramma en zelfs het dagprogramma ingetrokken en is het LBB (een professioneel bijstandsteam) ingezet. Ook zijn de ingesloten vreemdelingen die onacceptabel gedrag hebben getoond naar een beheersafdeling met een restrictiever dagprogramma gebracht en naar cellen in naburige penitentiaire inrichtingen. Agressie naar personeel wordt niet getolereerd. DJI voelt zich verantwoordelijk voor het personeel en zal altijd duidelijk optreden als het gaat om de veiligheid van het personeel en doet altijd aangifte van geweld en bedreigingen.

Fasenplan
Zo gauw de rust, orde en veiligheid dit toelaat zal het detentiecentrum stapsgewijs over gaan naar normalisatie op de leefafdelingen. Dat betekent dat stapsgewijs het dagprogramma weer wordt opgestart.