Drie miljoen beschikbaar voor aanpak contrabande

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Maandagmiddag was Sander Dekker op werkbezoek in PI Nieuwegein waar hij aanwezig was bij een spitactie naar contrabande. Aan het einde van zijn bezoek maakte de minister bekend dat het kabinet in de voorjaarsnota drie miljoen euro beschikbaar stelt voor de aanpak van contrabande.

Deze worden onder andere ingezet voor een verdubbeling van het huidige aantal speurhonden. Dit betekent dat er geld vrij komt voor 20 extra speurhonden. Er zullen voortaan twee keer per week speurhonden in de gevangenissen aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook geld beschikbaar voor zaken zoals:

-hekwerk

-netten boven de luchtplaatsen

-meer camera’s

-een bureau veiligheid in de inrichting

-extra spitacties

-technologische innovaties (om het binnen smokkelen van contrabande te voorkomen).

Wetsvoorstel strafbaarstelling smokkel van contrabande

Het wetsvoorstel strafbaarstelling smokkel contrabande is vorige week door de Eerste Kamer met algemene stemmen aanvaard. Op dit moment vindt de noodzakelijke aanpassing van de huisregels plaats, waarin de lijst van verboden voorwerpen wordt opgenomen. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 september in werking kan treden. Dit houdt in dat bezoekers die contrabande zoals drugs of telefoons naar binnen smokkelen ook strafbaar zijn.

Vernietigen telefoons en andere contrabande

Daarnaast heeft minister Dekker besloten dat gevangenissen de aangetroffen telefoons voortaan mogen vernietigen (zonder dat hiervoor toestemming van de gedetineerde nodig is). Het ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt een (spoed)wetsvoorstel voor om dit in de praktijk mogelijk te maken.

Wat is contrabande?
Spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan zoals drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals alcohol, mobiele telefoons en andere gegevensdragers. Al deze verboden spullen noemt DJI ‘contrabande’.

Veiligheid is een voorwaarde voor goede re-integratie
Tegengaan van contrabande is noodzakelijk voor de basale veiligheid in de inrichting. Vanuit een veilige leef, behandeling- en werkomgeving kan gewerkt worden aan een veilige terugkeer naar de samenleving. In die zin is veiligheid een randvoorwaarde voor goede re-integratie.

Q&A Contrabande
Lees hier over wat DJI doet om contrabande te voorkomen.