DV&O bouwt nieuwe vestiging naast JC Zaanstad

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) gaat in Zaanstad nieuwbouw realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervoor grond aangekocht. Het nieuw te bouwen pand komt naast Justitieel Complex (JC) Zaanstad, er is dus geen uitbreiding van JC Zaanstad.

Het pand van DV&O wordt één van de vijf hoofdvestigingen van de dienst in het land. DV&O, JC Zaanstad en de directie Facilitair, Huisvesting en Inkoop hadden wel eerst een onderzoek uitgevoerd om te zien of de hoofdafdeling DV&O in JC Zaanstad kon worden ondergebracht. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat qua omvang (aantal m²) en vanuit het primair proces, het niet mogelijk was om DV&O binnen de inrichting van JC Zaanstad te huisvesten.

Daarom is het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd elders een locatie te vinden. Dit leverde geen geschikt pand op, waardoor de conclusie is getrokken om over te gaan tot nieuwbouw en aanschaf van grond.