Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vanaf 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

Dit geldt dus ook voor de inrichtingen en gebouwen van DJI. Zowel voor bezoekers als voor justitiabelen. Particuliere inrichtingen vallen hier ook onder.

Vijf dingen die u moet weten over het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding.

  1. In een vrij land als Nederland heeft iedereen in principe het recht om zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen daar ook van vinden.
  2. Die vrijheid wordt begrensd op bepaalde locaties waar het noodzakelijk is dat je elkaar kunt herkennen en aankijken. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is daarom niet toegestaan in de gebouwen van de overheid, de zorg, het onderwijs en in het openbaar vervoer.
  3. Gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn.
  4. Wie op deze locaties toch gezichtsbedekkende kleding draagt, kan door een medewerker van de locatie worden verzocht om de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten. Desnoods kan de politie worden ingeschakeld en kan een boete worden opgelegd.
  5. Gezichtsbedekkende kleding is op deze locaties wel toegestaan als dat nodig is voor de beoefening van een sport, het werk of bij evenementen en feesten.

Zie ook de infographic op Rijksoverheid.nl.