Inspectie J&V oordeelt positief over TA

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag is het inspectierapport “De Terroristenafdelingen in Nederland” aangeboden aan de Tweede Kamer. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft het onderzoek gericht op de rechtspositie van gedetineerden die verblijven op de terroristenafdeling, de omgang met gedetineerden, maatschappijbeveiliging en de terugkeer naar de maatschappij.

Positief over medewerkers TA

De Inspectie oordeelt positief over de manier waarop medewerkers van DJI het werk op de twee speciale Terroristen Afdelingen (TA’s) uitvoeren. Beveiligingsmaatregelen worden weloverwogen toegepast op de TA. Dit zorgt ervoor dat de maatschappij voldoende wordt beveiligd, zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie of het individuele zorg- en re-integratieaanbod van de gedetineerden. Daarnaast staat er in het rapport dat de twee terroristenafdelingen in de gevangenissen in Vught en Rotterdam (de Schie) zich voldoende inspannen om samen met Reclassering Nederland (RN) en gemeenten gedetineerden voor te bereiden op een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.

Aanbevelingen

Naast het positieve oordeel geeft de Inspectie in totaal vier aanbevelingen aan DJI, Reclassering Nederland (RN) en andere stakeholders zoals gemeenten. Volgens de Inspectie dienen DJI en RN het gebruik van het risicotaxatie-instrument Vera-2R te verbeteren. De Inspectie beveelt de Reclassering aan om haar informatie op tijd aan de gevangenissen te leveren. Een andere aanbeveling betreft het benoemen van gewenste competenties voor het werken met gedetineerden op de TA. De vierde aanbeveling gaat over de uitwisseling van informatie met gemeenten en het maken van afspraken over de re-integratie van gedetineerden uit de TA. DJI neemt de aanbevelingen ter harte en gaat aan de slag om zaken door te voeren in de praktijk.

Beveiligingsmaatregelen

Veroordeelden en verdachten van misdrijven met een terroristisch oogmerk verblijven in een van de twee terroristenafdelingen in Nederland. Op een TA gelden beveiligingsmaatregelen die verdere radicalisering van gedetineerden moeten voorkomen. Gedetineerden verblijven daar in groepen van maximaal 5 personen. De samenstelling van de groepen is erop gericht om onderlinge beïnvloeding te voorkomen. Door zicht te hebben op deze specifieke groepen wordt voorkomen dat binnen reguliere inrichtingen wordt gerekruteerd en dat radicaal gedachtengoed wordt verspreid. Gedetineerden op de TA krijgen minder of meer bewegingsruimte, afhankelijk van hun gedrag.

Q&A terroristenafdelingen

Informatie en meest gestelde vragen over de TA staan op de site van DJI.

Het rapport is terug te vinden op de website van Inspectie JenV. Klik hier voor de brief over het rapport.