Minister verscherpt veiligheidsbeleid gevangeniswezen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt om het veiligheidsbeleid in het gevangeniswezen verder aan te scherpen.

Hiermee wil Dekker voorkomen dat gedetineerden tijdens detentie door kunnen gaan met criminele activiteiten of slachtoffers kunnen lastigvallen. Daarnaast wil Dekker de aanwezigheid van smokkelwaar zoals drugs en mobiele telefoons in de gevangenissen voorkomen. Sander Dekker: “De aanwezigheid van contrabande en voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) verstoort de veiligheid binnen en buiten de inrichting. Dat vind ik onacceptabel. Ik wil dat het personeel in een veilige omgeving zijn werk kan doen, dat gedetineerden zich gedragen en zich volledig richten op hun veilige terugkeer naar de samenleving. Incidenten met smokkelwaar, zoals filmpjes van feestende gedetineerden die in de media zijn verschenen, en crimineel gedrag horen daar absoluut niet bij. Daarom scherp ik het veiligheidsbeleid in het gevangeniswezen aan.”

Drie pijlers maatregelen

De maatregelen zijn gebaseerd op drie pijlers:

1. Preventie

  • Verscherpen toezicht op basis van risicoanalyse per gevangenis (lokaal bepaald). Waar nodig extra investeren in hekwerk, netten en camera's.
  • Herijking penitentiaire scherpte en inzet communicatiecampagne medewerkers DJI.
  • Invoeren beperkt beveiligde afdeling (BBA): gedetineerden die naar buiten mogen om te werken verblijven afgezonderd van de rest van de gedetineerden.

2. Constatering en opsporing

  • Verdubbelen van het aantal speurhonden.
  • Periodieke celinspecties.
  • Periodieke spitacties waarbij hele afdelingen c.q. de inrichting binnenstebuiten wordt gekeerd.

3. Sancties

  • Ruimte om maximale straf (14 dagen isoleercel) te geven bij bezit en smokkel van contrabande.
  • Binnenbrengen van contrabande heeft gevolg voor verlof en V.I.
  • Bij constatering strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan.
  • Het wordt strafbaar voor bezoekers, leveranciers en personeel om smokkelwaar binnen te brengen (vanaf najaar 2019).

Veiligheid in de inrichtingen verbeteren

Voor een succesvolle uitvoering van bovengenoemd veiligheidsbeleid moet voldoende geschoold personeel beschikbaar zijn. Dat is een uitdaging. Vanaf mei 2017 zijn 1.200 nieuwe medewerkers aangenomen bij DJI. DJI zet de wervingsactiviteiten met kracht voort. Dekker wil medewerkers meer handvatten geven om contrabande tegen te gaan. Medewerkers werken iedere dag aan de belangrijke opgave de veiligheid in de inrichtingen te verbeteren. Voor de veiligheid in de inrichting, voor de veiligheid van de samenleving en voor gedetineerden die werken aan hun re-integratie.

Lees de kamerbrief op de website van de Tweede Kamer.