Nieuwe cijfers inzet Elektronische Monitoring bekend

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Elektronische Monitoring (ook wel de enkelband genoemd) is een ondersteunend middel bij het controleren van onder voorwaarden in vrijheid gestelde justitiabelen aan wie een locatieverbod of -gebod is opgelegd. Cijfers van de reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wijzen uit dat een enkelband in 2018 in 97,5 procent van de gevallen bleef waar hij hoort: om de enkel van een drager.

Per dag dragen gemiddeld 700 mensen een elektronische enkelband. Totaal in 2018 droegen bij benadering 4.000 delinquenten een enkelband. Dit is een toename ten opzichte van 2017, toen ongeveer 3.500 personen een enkelband droegen. Uit gegevens van de reclassering en DJI blijkt dat in 2018 101 personen zich 103 keer hebben onttrokken in combinatie met sabotage van hun enkelband. Op basis van verkregen informatie van het Centraal Justitieel Incassobureau is bekend (peildatum 11 maart 2019) dat 97 van de 101 mensen hierna zijn opgespoord of zichzelf hebben gemeld. Het restant staat gesignaleerd en wordt gezocht.

Opgespoorde saboteurs van de enkelband worden gevangen gezet. Daarna wordt bepaald welke precieze gevolgen de overtreding heeft. Daarnaast wordt bij vernieling van een enkelband aangifte gedaan, omdat dan sprake is van een nieuw strafbaar feit.

Zie voor meer informatie de pagina Elektronische Monitoring.