PI Leeuwarden zoekt nieuwe medewerkers

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Leeuwarden is op zoek naar nieuwe collega’s. Zaterdag 7 september houdt de PI een wervingsdag.

Beschikbare vacatures

PI Leeuwarden heeft verschillende vacatures open staan:

  • Complexbeveiligers
  • Penitentiair Inrichtingswerkers
  • Medewerkers Arbeid
  • GZ-psycholoog

In de rechterkolom op deze pagina vind je meer informatie over de bovenstaande functies.

Wervingsdag

De wervingsdag op zaterdag 7 september is bedoeld om personen die mogelijk aan de slag willen in PI Leeuwarden een zo goed mogelijk beeld te geven van het werken in een gevangenis. Belangstellenden die zich aanmelden voor de wervingsdag krijgen tekst en uitleg over de inhoud van de openstaande vacatures, kunnen vragen stellen aan personeel en de sfeer proeven binnen de gevangenismuren.

PI Leeuwarden

PI Leeuwarden heeft plek voor 248 mannelijke gedetineerden (begin 2020 worden dit 284 gedetineerden). De inrichting heeft een gevangenis, een huis van bewaring en een extra zorgvoorziening. Ook is er een vadervleugel. Hier zitten gedetineerde vaders die ondanks hun vrijheidsstraf wel de mogelijkheid krijgen om de band met hun kind(eren) zo mogelijk te kunnen onderhouden. Dit om de schade die kinderen kunnen ondervinden van het feit dat hun vader in de gevangenis zit, zoveel mogelijk te beperken.

Met ongeveer 220 medewerkers levert PI Leeuwarden een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving in Friesland. Medewerkers van de PI stimuleren gedetineerden actief om zelfstandig aan hun probleemgebieden te werken en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Daar waar nodig wordt ondersteuning of begeleiding geboden. Het uiteindelijke doel is om gedetineerden na hun straf goed voorbereid en succesvol terug te laten keren in de maatschappij.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in het werken in deze boeiende omgeving en bovenal in één van de vacatures, meld je dan aan voor de wervingsdag. Dit kan via de website www.werkenbijdepileeuwarden.nl. Op deze site vind je ook meer informatie over de verschillende vacatures.