PI Middelburg is op zoek naar jou

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Middelburg zoekt nieuwe collega’s. Daarom organiseert de PI op donderdag 22 augustus 2019 een wervingsavond.

Zoek jij een baan met pit en herken jij je in één van de volgende termen: bijdragen aan de veiligheid, kwaliteitsborging, bewaring en beveiliging van personen. Dan biedt de PI Middelburg jou een interessante baan!

Beschikbare vacatures

PI Middelburg heeft verschillende vacatures open staan:

  • Complexbeveiligers
  • Penitentiair Inrichtingswerkers
  • Medewerkers Arbeid

In de rechterkolom op deze pagina vind je meer informatie over de bovenstaande functies.

Wervingsavond

De wervingsavond vindt plaats op donderdag 22 augustus 2019 en start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De avond biedt de mogelijkheid om de inrichting van binnen te bekijken (tijdens de rondleidingen), met medewerkers in gesprek te gaan over de beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken.

PI Middelburg

De PI Middelburg bestaat uit een arrestantencomplex, een huis van bewaring, een gevangenis, een extra zorg voorziening en biedt plaats aan 177 mannelijke gedetineerden. Met ongeveer 170 medewerkers levert de PI Middelburg een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving in Zeeland.

Medewerkers van de PI stimuleren gedetineerden actief om zelfstandig aan hun probleemgebieden te werken en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Daar waar nodig wordt ondersteuning of begeleiding geboden. Het uiteindelijke doel is om gedetineerden na hun straf goed voorbereid en succesvol terug te laten keren in de maatschappij.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in het werken in deze boeiende omgeving en bovenal in één van de vacatures, meld je dan aan voor deze wervingsavond.

Aanmelden kan tot 19 augustus 2019 via torentijd@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij jouw voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en nummer van jouw identiteitsbewijs. Geef in de e-mail ook een korte motivatie voor deelname en welke functie de voorkeur heeft.

De PI Middelburg houdt zich het recht voor om belangstellenden voor deze wervingsavond te weigeren.

Adres

PI Middelburg
Torentijdweg 1
4337 PE Middelburg

Bij binnenkomst dien je je te kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs.