Praktische info over verblijf in een inrichting

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Naar een gevangenis, zorginstelling of jeugdinrichting? Dat kan een hoop vragen oproepen. Als professional kun je dan doorverwijzen naar de website van de Divisie Individuele Zaken (DIZ). Deze site geeft antwoord op vragen van justitiabelen, hun familieleden en ketenpartners.

Praktische antwoorden op de vragen hoe een gedetineerde zich moet melden bij een gevangenis, regels voor wat betreft bezoek maar ook geldzaken, verlof en de zorgverzekering. De Divisie Individuele Zaken (DIZ), onder andere verantwoordelijk voor plaatsing van justitiabelen en capaciteit, heeft alle vragen en antwoorden bij elkaar gezet op de de website www.dji.nl/diz. Voor elke doelgroep van DIZ is een aparte pagina. Naast volwassen gedetineerden, jeugdigen, patiƫnten en vreemdelingen, kunnen ook ketenpartners en familieleden van justitiabelen er terecht voor meer informatie.