Project Forsa! maakt kans op Appeltje van Oranje 2019

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het project Forsa! van het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie is genomineerd voor een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds.

De prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan drie sociale projecten die zorgen voor verbinding van mensen en weer meedoen in de samenleving.

Project Forsa! is in het leven geroepen om(ex)- gedetineerden jongeren van 17 tot 27 jaar van niet-westerse afkomst te begeleiden en weer op het rechte pad te krijgen met een toekomstperspectief. Deze jongeren staan er, als het aan het maatjesproject Forsa! ligt, niet alleen voor wanneer zij vrij komen. Dankzij Forsa! krijgen zij steun van vrijwilligers die hen helpen bij hun rehabilitatie en re-integratie. De jongere wordt gekoppeld aan een van de vrijwilligers met eenzelfde culturele achtergrond en leeftijd. Het ‘maatje’ biedt ondersteuning tijdens en na detentie, op emotioneel en praktisch vlak.

Tot en met 16 januari kan er op Forsa! gestemd worden: https://appeltjevanoranje.nl/mhr. Vergeet je stem niet te bevestigen via de e-mail.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ondersteunt al jaren het werk van Forsa!/Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie door het verstrekken van subsidie.