Re-integratie doen we samen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weet elkaar nog beter te vinden om gezamenlijk bij te dragen aan een succesvolle terugkeer van gedetineerde burgers naar de samenleving. Dit was de centrale boodschap aan DJI, gemeenten, reclassering, vrijwilligers- en zorgorganisaties van de conferentie ‘Re-integratie doen we samen’ van het project Detentie en Re-integratie van DJI.

De bijeenkomst op 18 juni in de ReeHorst te Ede begon met de Gevangenis Monologen 2. Deze theatervoorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van ex-gedetineerde Jack. Na een roofoverval met catastrofale afloop belandt hij voor vele jaren achter de tralies. Na vrijlating komt er veel op hem af.

Van afspraken naar uitvoering

De voorstelling bevatte alle ingrediënten van de conferentie: re-integratie, herstel, slachtoffer, sociaal netwerk en samenwerking. Het theaterstuk vormde ook het uitgangspunt voor de plenaire paneldiscussie. Daar deed Eric Nijman, plaatsvervangend directeur van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring, de oproep aan gemeenten om vooral ook uitvoering te geven aan het bestuurlijk akkoord over re-integratie , dat DJI, VNG en reclassering 1 juli ondertekenen. Laat het niet bij afspraken blijven, het komt aan op de uitvoering (bij alle betrokken partijen), aldus het panel.

De gemeente Amsterdam liet zien hoe hun casemanagers al in een vroeg stadium in de PI’s aanwezig zijn. Ook kwam tijdens de discussie naar voren hoe belangrijk het is een balans te vinden tussen veiligheid en re-integratie.

Praktijkvoorbeelden

De bezoekers konden ’s middags kiezen uit tien verschillende themasessies over praktijkvoorbeelden van samenwerking. De onderwerpen liepen uiteen van gegevensdeling, gezinsbenadering, schuldenaanpak en de inzet van sociale wijkteams tot de inzet van reclassering en de projecten van Koers en kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook konden deelnemers zelf de vernieuwde intake- en screeningsprocedure voor gedetineerden ondergaan.

Een uitgebreide foto-impressie is vanaf 20 juni te zien op de congreswebsite.