Rugbytoernooi in gevangenis Vught

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Op woensdag 25 september organiseerde Penitentiaire Inrichting (PI) Vught in samenwerking met de Stichting Turn-Over een rugbytoernooi waaraan (inter)nationale rugbyspelers, justitiabelen en personeel deelnamen.

Voorafgaand aan het toernooi ondertekenden Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (Dienst Justitiële Inrichtingen) en voorzitter Janhein Pieterse (Rugbybond Nederland) een convenant.
Intensief traject
DJI heeft vier jaar geleden het rugbytraject van de Stichting Turn-Over met veel enthousiasme omarmd. Het traject, dat gericht is op een succesvolle terugkeer van justitiabelen in de maatschappij, is geënt op het functioneren van een rugbyteam. De kern bestaat uit strakke en duidelijke rugbyspelregels en leermomenten. Hierbij staan respect, discipline, teamspirit, feedback, zelfbeheersing, incasseren en het verrichten van zware inspanningen voorop. Het draait dus niet alleen op de fysieke trainingen maar ook om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers. Samenwerken, geen commentaar op de leiding geven en het luisteren naar de coach blijken zeer effectief te werken in een succesvolle re-integratie van justitiabelen. Meerdere deelnemers van het rugby re-integratieproject van Turn-Over zijn na de detentie succesvol doorgestroomd naar betaald werk.

Convenant DJI en Rugbybond Nederland
De belangrijkste elementen uit het convenant tussen de Rugbybond en DJI zijn dat de bond draagvlak creëert bij rugbyclubs in Nederland om gemotiveerde gedetineerden een nieuwe kans te geven bij deze clubs. Als voorbeeld kan het DJI project ‘Werk via Sport’ een gemotiveerde deelnemer aanleveren voor ‘dagbesteding / vrijwilligerswerk ’ in het stadion van de Rugbybond in Amsterdam. Bij goed functioneren van de deelnemer zoekt de Rugbybond naar betaald werk via het netwerk (sponsoren/businessclub) van de bond.

Werk via sport
Gerko Brink, landelijk staffunctionaris sport bij DJI: “De activiteiten van Turn-Over en de samenwerking met Rugbybond Nederland passen naadloos in het project ‘Werk via Sport’ van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Beiden hebben als doel om via sport en sportverenigingen justitiabelen succesvol te laten re-integreren in de maatschappij. Dat kan via sportactiviteiten, maar ook via het netwerk van sportverenigingen. Door justitiabelen te stimuleren via sport, krijgen zij meer grip op- en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven.”