Veteranen geëerd tijdens Nederlandse Veteranendag

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag eerde Nederland zijn veteranen tijdens de 15e Nederlandse Veteranendag. DJI nam deel aan het defilé dat door koning Willem-Alexander werd afgenomen. Ook was DJI met een stand vertegenwoordigd op Veteranenplaza op het Malieveld in Den Haag. Veteranendag lokte ondanks de hitte veel bezoekers naar Den Haag om alle veteranen te eren voor hun inzet.

Veteranen bij DJI

Bij DJI werken veel veteranen. Deze medewerkers zetten zich in het verleden in voor de vrede en veiligheid in de wereld tijdens militaire en vredesmissies. Zij bezitten een interessant pakket aan eigenschappen en werkervaring, opgedaan tijdens deze missies. Die zetten zij nu in bij het vervullen van onze maatschappelijke taak.

Veteranenplaza Malieveld

DJI vindt de erkenning van veteranen belangrijk. Daarom is DJI elk jaar tijdens de Nederlandse Veteranendag aanwezig op Veteranenplaza op het Malieveld in Den Haag. In onze stand op het plaza kunnen veteranen elkaar ontmoeten en kan het Nederlands publiek kennismaken met onze organisatie. Nieuwsgierig? Komt u dan volgend jaar naar de Nederlandse Veteranendag. Wij ontvangen u graag op het Malieveld in Den Haag!