WODC onderzoek naar recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Het WODC onderzocht recidive na Terbeschikkingstelling (tbs), Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en overige forensische zorg (OFZ).

Gisteren stuurde minister Dekker het onderzoek voorzien van een beleidsreactie naar de Tweede Kamer. De recidivemonitor is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de mate waarin recidive wordt teruggedrongen.

In het onderzoeksrapport worden de strafrechtelijke recidivecijfers na uitstroom uit de hele forensische zorg (FZ) gepresenteerd. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de FZ zich tot de maatregelen tbs en ISD. Het WODC is er in geslaagd om voor de eerste keer de recidive in kaart te brengen voor de OFZ. Ongeveer 90% van de uitgestroomde populatie is hiermee in beeld gebracht.

Voor een juiste interpretatie van de recidivecijfers is meer duiding nodig. Het WODC gaat zich daarom de komende jaren bezighouden met het verrichten van herhaalmetingen om daarmee trends en effecten van beleid zichtbaar te maken. Daarnaast zal het recidiveonderzoek ook verder worden uitgebreid, zodat goed onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken. Dit maakt het mogelijk om gerichter te sturen op het terugdringen van recidive.