Acute situatie beëindigd RJJI Den Hey-Acker

In RijksJustitiële Jeugdinrichting (RJJI) Den Hey-Acker in Breda was vanmiddag een acute situatie ontstaan op één van de afdelingen. Er kon met één medewerker die zich op de betreffende afdeling bevond geen contact gemaakt worden.

De politie is direct ingeschakeld en heeft samen met het Intern Bijstands Team (IBT) en het Bijzonder Ondersteunings Team (BOT) de situatie weten te beëindigen. Een drietal jongeren is door de politie aangehouden.

In Nederland zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Jeugdigen kunnen in een JJI komen als ze verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit of als de (kinder)rechter hier een straf of maatregel voor oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak.