Bart van Els plv. divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen a.i.

Bart van Els wordt met ingang van 15 april benoemd tot plaatsvervangend divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen ad interim.

Deze functie wordt tot het einde van het jaar waarnemend ingevuld zodat de procedure voor een vaste vervanger zorgvuldig vorm kan krijgen. Bart volgt hiermee Angélique Koevoets op die per 1 juni een nieuwe functie heeft buiten DJI.

Bart van Els was eerder vestigingsdirecteur van het detentiecentrum Rotterdam en werkte de afgelopen vier jaar als algemeen directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI).

De procedure voor een tijdelijke opvolger voor algemeen directeur van de RJJI loopt reeds en naar waarschijnlijkheid volgt hier later deze week meer informatie over.