Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA)

In het voorjaar van 2020 was de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van plan met een pilot Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) op vijf locaties te starten: PI Almelo, PI Alphen, PI Arnhem, PI Middelburg en PI Zuid-Oost (locatie Roermond). Door corona werd dit uiteindelijk 1 augustus.

De BBA is een nieuwe afdeling in de gevangenis waar gedetineerden worden geplaatst die in aanmerking komen voor re-integratieverlof voor het verrichten van arbeid ‘buiten de muren’. In 2021 gaat de Wet ‘straffen en beschermen’ in. Die wet scherpt de detentiefasering aan en beperkt de maximale duur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling tot twee jaar. Eén van de maatregelen uit deze wet is het inrichten van BBA’s.

Kleinschalig oefenen

Het doel van de BBA is om gedetineerden via werk succesvol en veilig te laten re-integreren in de samenleving met als ambitie een betaalde baan na hun detentie. Dat vraagt om maatwerk voor elke gedetineerde: samen kijken we welk werk het beste past en welke activiteiten nodig zijn om goed te re-integreren. Tijdens de pilotfase wordt met kleine groepjes gedetineerden hiermee geoefend op de vijf locaties. Op basis van de ervaringen die we in deze periode opdoen, worden de BBA’s ingericht die begin 2021 volgens de nieuwe wet gaan werken.

Voorwaarden BBA: gedrag in detentie, risico’s en belangen slachtoffers

Om op de BBA te komen, moeten gedetineerden voldoen aan bepaalde criteria. Zij moeten bijvoorbeeld in het plusprogramma zitten dit betekent dat een gedetineerde zich moet houden aan de groene gedragsregels en actief moet deelnemen aan de arbeid in de PI. Ook wordt er gekeken naar hun gedrag in de gevangenis, of er risico’s zijn bij het verlaten van de gevangenis en naar de belangen van slachtoffers.

Zie voor meer informatie het informatieblad 'Beperkt Beveiligde Afdeling (informatie voor ketenpartners van DJI)'.