Bezoek voor kinderen verder versoepeld

Minister Dekker heeft vandaag in een brief naar de Tweede Kamer een proef aangekondigd voor het bezoek van kinderen van gedetineerden. Het gaat om vier inrichtingen, deze proef duurt tot 10 augustus. Aan deze proef kunnen de vrouwelijke gedetineerden in drie gevangenissen deel nemen, namelijk: PI Zwolle, PI Nieuwersluis en PI Ter Peel. Daarnaast kunnen ook de mannelijke gedetineerden van PI Veenhuizen samen met hun kinderen deelnemen aan de proef.

Fysiek contact weer toegestaan tijdens proef
In deze vier inrichtingen worden zogenaamde, ouder-kindactiviteiten georganiseerd, waarbij fysiek contact tussen ouder en kind weer is toegestaan. Voor de kinderen en ouders zullen sport- en spelactiviteiten (zoals bordspelen en voetbalwedstrijdjes) worden georganiseerd van maximaal 2 uur. Vrijwilligersorganisaties zijn zoveel mogelijk betrokken bij de uitwerking van dit voorstel. Gedetineerden in deze vier inrichtingen kunnen zelf beslissen of ze samen met hun kinderen willen deel nemen aan de aangeboden activiteiten of ze kunnen ervoor kiezen om het bezoek met het kind te houden in de bezoekerszaal of via beeldbellen. De verwachting is dat wanneer de proef niet heeft geleid tot een toename van besmettingen van Covid-19, vanaf 10 augustus wordt overgegaan tot het hervatten van de ouder-kindactiviteiten in de overige inrichtingen van het gevangeniswezen.

Bezoek voor alle kinderen per 1 augustus toegestaan
Per 1 augustus mogen kinderen van alle leeftijden op bezoek bij hun ouder(s). Dit bezoek vindt plaats in de reguliere bezoekerszaal waarbij geen fysiek contact mogelijk is (achter plexiglas). Kinderen tot 14 jaar kunnen mee onder begeleiding van een meerderjarige. Kinderen vanaf 14 jaar mogen, als zij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zonder begeleiding van een meerderjarige op bezoek bij een gedetineerde.