Coronavirus - maatregelen DJI verlengd

Gisteravond zei minister-president Rutte in een persconferentie dat er stap voor stap meer ruimte komt voor versoepeling van de coronamaatregelen, zolang het coronavirus onder controle blijft. Per 1 juni 2020 wordt 'alleen' weer iets meer 'samen' in Nederland.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus schreef op 15 mei 2020 een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de coronamaatregelen op het terrein van justitie en veiligheid. In de justitie-, veiligheids- en migratieketen worden stappen gezet om, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, het werk weer zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker besluit binnenkort over de coronamaatregelen die momenteel van kracht zijn bij DJI en of versoepeling daarvan kan plaatsvinden. Zodra dat besluit is genomen en bekend is of en welke aanpassingen kunnen plaatsvinden, vindt u informatie hierover op onze website. Voor nu betekent het dat de huidige maatregelen worden gecontinueerd.