Coronavirus - nieuwe maatregelen per 6 oktober 2020

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over enkele nieuwe maatregelen in de justitiële inrichtingen om het coronavirus in te dammen. Aanleiding hiervoor zijn het aangescherpte kabinetsbeleid en een lichte stijging van het aantal besmettingen in de justitiële inrichtingen. De nieuwe coronamaatregelen komen bovenop de al bestaande maatregelen die bij DJI gelden.

Niet-medische mondkapjes personeel

DJI sluit voor een aantal situaties aan bij het landelijke dringende advies voor het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes (ook al zijn justitiële inrichtingen formeel geen publieke ruimte). Dit betekent dat medewerkers en bezoekers van justitiële inrichtingen wordt geadviseerd een niet-medisch mondkapje te dragen bij knooppunten in de inrichtingen, zoals bij de entree en loketfuncties en als medewerkers in nauw contact komen met groepen justitiabelen, zoals bij de recreatie. Reden voor de mondkapjesmaatregel is dat medewerkers frequent de inrichtingen in en uit gaan en het virus daardoor mee naar binnen kunnen nemen.

Niet-medische mondkapjes justitiabelen

Vanwege de veiligheid dragen justitiabelen geen mondkapjes in de justitiële inrichtingen. In uitzonderlijke gevallen kan een directeur een justitiabele aanraden, verbieden of vragen een mondkapje te dragen. Justiabelen zijn bij binnenkomst acht dagen in quarantaine geweest en gemonitord op klachten. De kans dat zij corona hebben is daardoor klein.

Groepsgrootte

Bij DJI geldt dezelfde richtlijn voor groepsgroottes als in de samenleving: binnen maximimaal 30 personen en buiten maximaal 40 personen. Activiteiten als luchten, arbeid, bezoek en gebedsdiensten moeten binnen deze richtlijn plaatsvinden.

Verlof tbs en jeugd

Om het besmettingsrisico in de justitiële inrichtingen te verkleinen, worden de mogelijkheden beperkt om justitiabelen met onbegeleid verlof te laten gaan. Doelgericht onbegeleid verlof ten behoeve van resocialisatie (zoals werk en onderwijs) kan doorgaan. Onbegeleid verlof dat niet direct is gericht op resocialisatiedoelen is niet mogelijk.

Meer informatie over de nieuwe coronamaatregelen staat in de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer van 6 oktober 2020.