DJI start bezoek en verlof gefaseerd weer op

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over het geleidelijk versoepelen van de coronamaatregelen bij DJI. Met ingang van 2 juni worden bezoek en verlof op kleine schaal mogelijk. In drie gevangenissen start een proef met bezoek achter plexiglas. Alle jeugdigen en tbs-gestelden kunnen per 2 juni gelimiteerd bezoek ontvangen en als onderdeel van hun behandeling ook op begeleid verlof. De overige maatregelen, zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden, blijven van kracht.

Op 13 maart werden bij DJI preventieve maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus in de justitiële inrichtingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sinds die tijd kunnen gedetineerden en tbs-gestelden geen bezoek meer ontvangen en ook niet met verlof. Per 1 april geldt dat ook voor jeugdigen. Die maatregelen hebben effect. In het gevangeniswezen zijn in totaal 14 gedetineerden besmet geraakt met het virus. In de forensische zorg hebben 6 besmettingen plaatsgevonden. Inmiddels zijn ze allemaal vrij van het coronavirus. Er zijn geen jeugdigen besmet geraakt. Dit op een totaal van ruim 10.000 gedetineerden, tbs-gestelden, jeugdigen en vreemdelingen.

Bezoek en verlof

Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. Bij DJI ontstaat hierdoor de mogelijkheid om geleidelijk te starten met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit in kleine stappen. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Versoepeling maatregelen per 2 juni:
  • Start proef met bezoek voor gedetineerden achter plexiglas in PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem. Gedetineerden mogen één uur per week één bezoeker ontvangen.
  • Verlof voor gedetineerden in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een begrafenis).
  • Tbs-gestelden en jeugdigen kunnen op alle locaties gelimiteerd bezoek ontvangen achter plexiglas. Tbs-gestelden mogen één uur per week één bezoeker ontvangen.
    Voor jeugdigen is dit maximaal twee ouders/wettelijke vertegenwoordigers tegelijkertijd, één uur per week.
  • Opstarten verlof voor tbs-gestelden en jeugdigen in het kader van hun behandeling, maximaal twee uur onder begeleiding.

Bezoek en met name verlof zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van tbs-gestelden en jeugdigen. Succesvolle verloven zorgen ervoor dat zij veilig en gecontroleerd in de samenleving kunnen terugkeren. Daarom worden bezoek en verlof in alle tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen opgestart.

Eventuele verdere versoepeling

Het opstarten van het bezoek en verlof start op 2 juni. Het verloop van die versoepeling en de landelijke ontwikkelingen worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt bekeken of die kan worden voortgezet en of verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk is. Hier wordt voor 16 juni een beslissing over genomen.

In de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer staat meer informatie over de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen bij DJI per 2 juni 2020.