DJI verlengt coronamaatregelen tot en met 28 april 2020

In navolging van de gisteren verlengde landelijke maatregelen van het kabinet verlengt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen tot en met 28 april 2020.

Het gaat hierbij onder andere om opschorting van bezoek en verlof in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, detentiecentra en forensische zorg klinieken en vermindering van het aantal vervoersbewegingen naar rechtbanken. Daarnaast wordt het beleid rondom bezoek in justitiële jeugdinrichtingen aangescherpt. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting met het coronavirus maximaal te beperken.

Beperkt aantal besmettingen

Tot nu toe is bij vier justitiabelen het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een gedetineerde die in PI De Schie verbleef en sinds 18 maart wordt verzorgd in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg in Scheveningen. Daarnaast zijn drie tbs-gestelden besmet met het virus, zij verblijven in de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel en worden daar verzorgd.

In alle justitiële inrichtingen en klinieken geldt de afspraak dat justitiabelen met verkoudheidsklachten, hoesten of kortademigheid en meer dan 38 graden Celsius koorts uit voorzorg worden afgezonderd in een reguliere cel, wat gelijk staat aan thuisisolatie voor andere Nederlanders. Op dit moment verblijft in het gevangeniswezen één gedetineerde op deze grond in afzondering en in de forensische zorg vier. In de justitiële jeugdinrichtingen is op dit moment geen sprake van vastgestelde besmettingen of jeugdigen met klachten. Conform de richtlijnen van het RIVM worden verreweg de meeste mensen, dus ook justitiabelen, niet getest op het coronavirus. Alleen mensen uit kwetsbare groepen die (naar medisch oordeel) meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste vervolgbehandeling essentieel is om te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.

Gevolgen maatregelen

De verlengde maatregelen hebben vanzelfsprekend impact op het verblijf in justitiële inrichtingen. De dagprogramma’s zijn in veel inrichtingen aangepast. Om het contact met vrienden en familie zoveel mogelijk te kunnen continueren, biedt DJI meer mogelijkheden voor telefonisch contact en krijgen justitiabelen extra beltegoed. Iedere inrichting levert maatwerk om bijvoorbeeld bellen met het thuisfront via een tablet mogelijk te maken.

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan.

Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven om de situatie beheersbaar en veilig te houden. Tot nu toe kunnen de maatregelen over het algemeen rekenen op begrip onder personeel en justitiabelen en hebben ze niet geleid tot noemenswaardige incidenten of ongeregeldheden.

“Ik ben enorm trots op de manier waarop het personeel van DJI zich de afgelopen tijd heeft aangepast aan de veranderde omstandigheden. Natuurlijk zijn er bij personeel en justitiabelen, net als in de rest van Nederland, zorgen over hun gezondheid. Dat is heel begrijpelijk. Maar de maatregelen die we nemen zijn juist bedoeld om de gezondheid en veiligheid in onze inrichtingen te waarborgen”, aldus Gerard Bakker, hoofddirecteur van DJI.