Gedetineerden maken mondkapjes

DJI zet gedetineerden in om de komende tijd 50.000 mondkapjes per week te produceren. Dat gebeurt op de arbeidsafdelingen in vijf penitentiaire inrichtingen, waar gedetineerden dagelijks werken aan producten voor de overheid en het bedrijfsleven.

Door het coronavirus is een tekort ontstaan aan mondkapjes in Nederland. Dat heeft DJI ertoe gebracht om zo’n 100 gedetineerden in de inrichtingen van Sittard, Dordrecht, Nieuwersluis, Zaanstad, Vught en Ter Apel naar schatting 50.000 mondkapjes per week te laten produceren. Op deze manier leveren de gedetineerden een bijdrage aan de noodsituatie die in Nederland ontstaan is. De mondkapjes gaan op donderdag 19 maart in productie. De eerste kapjes zijn nog dezelfde dag beschikbaar voor de eigen PI.

Katoenen mondkapjes
Het gaat in eerste instantie om eenvoudige katoenen mondkapjes voor eigen gebruik én voor andere maatschappelijke sectoren, met uitzondering van de zorg. De zorg stelt andere eisen aan de mondkapjes. Zodra er medisch materiaal beschikbaar is, wordt er overgeschakeld op de productie van mondkapjes die een betere bescherming bieden.

Arbeid in de PI
De productie van de mondkapjes gebeurt in de textielwerkplaatsen van de genoemde PI’s. Hier is veel ervaring met het produceren van grote aantallen textielproducten. Arbeid is een standaard onderdeel in het dagprogramma van gedetineerden. De gezamenlijke arbeidsbedrijven werken onder de naam In-Made aan producten voor overheid en bedrijfsleven.

Beschikbaarheid
De verwachting is dat er veel vraag is naar de mondkapjes. Externe partijen kunnen hun interesse kenbaar maken bij het regionale bedrijfsbureau van In-Made:
rbba.west@dji.minjus.nl

De gedetineerden gaan vanaf donderdag 19 maart aan de slag en blijven kapjes produceren zolang er vraag naar is.